TFS in Thai: เรียนมานุษยวิทยาไปทำไม?: ประสบการณ์ของสองนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  (What is Anthropology: The reflexive experiences of two PhD students from ANU) 

  Anthropology หรือมานุษยวิทยา นับเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในวงวิชาการตะวันตก แต่กลับเป็นสาขาวิชาที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักในสังคมไทย ผู้ปกครองหลายคนมักจะถามว่า เรียนวิชานี้แล้วไปทำอะไรได้ เรียนไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่ อาจารย์ปุณณี่(กอล์ฟ) ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา นักศึกษาปริญญาเอกทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทิพย์ สิริรักษ์ อารทากร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลีย และกำลังปรับตัวเข้ากับหลักสูตรทางด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ เขาสองคนจะพูดคุยถึงเรื่องเหตุผลของการเลือกเรียนมานุษยวิทยา ความสำคัญของวิชานี้ รวมไปจนถึงการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและวัฒนธรรมการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  A few times a year, The Familiar Strange will bring you bonus episodes in languages other than English. In today's episode, Poonnatree (Golf) Jiaviriyaboonya, lecturer in anthropology at Nakhon Phanom University … Continue reading TFS in Thai: เรียนมานุษยวิทยาไปทำไม?: ประสบการณ์ของสองนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย  (What is Anthropology: The reflexive experiences of two PhD students from ANU) 

Ep. #14 Thesis writing, picturing cults, Muslims with caste, & fieldwork boredom: this month on TFS

Ian (1:25) starts us off by asking, just how well-written does a thesis need to be? "As anthropologists, basically what we do is write... whether it's writing your field notes, or whether it's writing up your articles or your dissertation... and most of us have never actually been trained in how to write." As Julia says, "there … Continue reading Ep. #14 Thesis writing, picturing cults, Muslims with caste, & fieldwork boredom: this month on TFS

Ep. #13 TFS presents Anthropod: “Podcasts and Pedagogy: audio in the anthropology classroom”

"Storytelling: that's part of the power of podcasts, and just the power of ethnography in general, to really have people tell their own stories. And I think it's those stories that really capture students' interest and attention, and make them start to think about why anthropology really matters." This month, we're bringing you an episode … Continue reading Ep. #13 TFS presents Anthropod: “Podcasts and Pedagogy: audio in the anthropology classroom”

Ep. #12 Cultural imaginaries, deepfake videos, hatred in anth, & social dissociation: this month on TFS

This month, Ian (1:12) asks how we should engage when people describe their culture one way, but our observations of their behavior don’t match those descriptions. What is a “culture,” Ian asks, if its members don’t adhere to it? As Julia argues, “what people say is just as important in their cultural imaginary of who … Continue reading Ep. #12 Cultural imaginaries, deepfake videos, hatred in anth, & social dissociation: this month on TFS

Ep. #11 Alternative worlds: Ghassan Hage talks multiculturalism, teaching the enemy, & thinking in public

“Any concept -- capitalism, neoliberalism, etc. -- leaves an excess that it is the aim of anthropology to unearth. These are spaces that are not dominated by whatever’s dominating at a specific time. So there are existing alternatives, there are not just imaginary alternatives.... Anthropology in this sense does provide the possibility of thinking of … Continue reading Ep. #11 Alternative worlds: Ghassan Hage talks multiculturalism, teaching the enemy, & thinking in public

Ep. #10 Smoking v. vaping, anthrosmelling, de/colonization, & America’s gun “tribes:” this month on TFS

This month, Julia (1:12) prompts us to think about 'vaping' e-cigarettes as a clinical compromise for smokers with schizophrenia. Having observed this strategy to be effective in the UK, she questions Australia's black-and-white moral approach against vaping. She says to take such an uncompromising stance here borders on “the definition of psychotic thinking, where you … Continue reading Ep. #10 Smoking v. vaping, anthrosmelling, de/colonization, & America’s gun “tribes:” this month on TFS

Ep. #9 Calculated risk: Elizabeth Watt talks sexual power, politics, and vulnerability in the field

This track has been removed. Please read the blog post Lizzy wrote to accompany this conversation: "Why #metoo is complicated for female anthropologists." “I knew I was making myself vulnerable, but I also knew that there was phone reception down there, and there were other people within shouting range, and that I had a weapon … Continue reading Ep. #9 Calculated risk: Elizabeth Watt talks sexual power, politics, and vulnerability in the field

Ep. #8 Savage Bitcoin, hamster flushing, scholars at work, and New Mandala: this month on TFS

This month, Ian (1:25) digs into Bitcoin, arguing that the cryptocurrency is no different than regular currencies, and can be analyzed along all the same lines: symbolically, materially, institutionally, relationally. “The same material problems of decay that would affect some other kind of material currency like a coin or a bill still applies to Bitcoin.” … Continue reading Ep. #8 Savage Bitcoin, hamster flushing, scholars at work, and New Mandala: this month on TFS

Ep. #7 The knowledge we value: Dipesh Chakrabarty talks the contentious politics of knowledge production

“Doing history ideally is like doing anthropology of people who are gone, except that you don’t have native informants, you only have these written fragmentary sources. But the same hermeneutic struggle goes on: you’re trying to understand somebody from their point of view.” Dipesh Chakrabarty, the Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor of history and … Continue reading Ep. #7 The knowledge we value: Dipesh Chakrabarty talks the contentious politics of knowledge production

Ep. #6 Golden Globes allyship, thinking sick, health gaps, and working slow: this month on TFS

This month, Jodie (00:53) points to what the men didn’t say at the Golden Globes, and the problems of performing allyship. “So if we’re looking at the men at the Golden Globes who appeared to not behave like allies… are you saying we can’t rely on appearances because we can’t see inside to really understand … Continue reading Ep. #6 Golden Globes allyship, thinking sick, health gaps, and working slow: this month on TFS